De Visie en de Visie

shopping

 

 

zoek strategie

de volgende stappen zijn voor het vinden van de Beste draadloze oortjes :

1. Wat zijn de zakelijke of organisatorische of zelfs persoonlijke kernwaarden?

2. Wat zijn relevante waarden?

3. Bepaal wat belangrijk is voor het individu of voor het team of voor de organisatie, of voor alle belanghebbenden.

4. Stem visie en waarden op elkaar af.

5. Begrijp de zaken van effectief gedrag.

1. Kernwaarden en kernvisie

Succesvolle leiders weten wat belangrijk is, maar zelfs het zich herinneren en uitspreken van wat echt belangrijk is, is vaak ongrijpbaar. De meeste mensen hebben waarden maar worstelen om te bepalen wat echt belangrijk is in hun leven. Films als “The Pursuit of Happyness” en “The subconscious” zijn voorbeelden van hoe mensen zich waarden kunnen aanpraten die niet noodzakelijk waar of waardevol voor hen zijn in hun leven. Dit is ook een veel voorkomend aspect van de dromers – wanneer mensen niet kunnen zien wat belangrijk voor hen is in hun leven. Mensen zoals de dromers kunnen alleen maar zienTwee Kernwaarden voor een Heldere Visie.

1. Het Visie Principe

Deze waarden zijn het belang van samenwerken, het belang van integriteit, één doel per keer, het belang van je best doen, verantwoordelijk zijn, evaluatief zijn, de cultuur creëren, ondersteuning, wat voor de visionair ook belangrijk is. De visionair zal nadenken over beide waarden en een eenvoudig beeld schetsen van elk. Hij of zij is zowel een goede luisteraar als een goede beslisser en de waarden zullen weerspiegeld worden in de inspanning om de beslissingen die de visionair neemt te ondersteunen.

2. Het Waarde Principe

Voor een duidelijke visie zal de visionair weten op welke waarden hij of zij zich moet richten bij al zijn of haar beslissingen, ongeacht wat anderen zeggen dat hun prioriteiten zijn. Het integrale deel van de visie van de visionair zal betrekking hebben op de visie zelf en de boze visionair Erft de visie!!!

3. De waarde Menstruum

De visionair zal een richtpunt voor het team of het teamsysteem vaststellen dat werkt op een manier die het team helpt te zien waar het naartoe gaat en de focus die het team moet hebben op de uiteindelijke doelen van de organisatie of het team in zijn geheel. DeEGO(anky Go outline of the working together as one philosophy) deel van het credo van de visionair zal het team helpen te zien hoe ze allemaal samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

4. Het Waarden/Actie Principe

Wat belangrijk is voor uw waarden kan ambivalent zijn en soms moeilijk, en soms geadverteerd. Door voor uzelf dekenerylway vast te stellen, kunt u uw waarden duidelijker definiëren. Besluitvorming, strategische planning en het aangaan van levenslange verplichtingen komen gemakkelijk in het gedrang wanneer waarden niet aanwezig zijn.

5. De waarden/doel en belemmeringen test

Zullen de waarden op hun plaats blijven, zelfs wanneer de obstakels opdoemen, en het team een deel van zijn tijd besteedt aan het werken aan het doel en de waarden die het doel ondersteunen uiteindelijk worden teruggedrongen? De duurzaamheid van de Visie en de juiste uitvoering zullen overgeleverd zijn aan de genade van de Visie zonder de juiste overweging want met deze factor kan het team instorten en het doel uit het oog verliezen, en het proces van uitvoering en het team kunnen in gevaar worden gebracht.

6. De Waarden en het Team

Het team bereikte de doelen die het in de visie had gesteld toen allen in dezelfde richting trokken en samenwerkten in het belang van allen.

Een laatste opmerking als een vijfdelig artikel.

1. Personal Visionary definieert de Visionaire Waarden als de

“Uitgevend eindpunt voor de geleverde visie, waardoor eenNatuurlijk eindpunt om vaag verbonden te zijn en open te staan voor deelname aan het veranderingsproces.” (Holland, 2003)

2. Effectieve visionair, d.w.z. de visionair die zijn eigen persoonlijke waarden beheerst om de visie te realiseren, kan worden omschreven als;

“Een individu dat weet waar hij voor staat, zorgt er vervolgens voor dat anderen in het team ook achter zijn inspanningen staan om dit te bereiken.”

3. Een doeltreffende visionair creëert de visie en de structuur, zorgt voor de omgeving en de ondersteuning (mensen, materiaal, uitrusting) die nodig zijn om de visie te verwezenlijken, en zorgt ervoor dat de visies en waarden op elkaar zijn afgestemd om de visie te verwezenlijken.

“Hij of zij is de x-factor die ervoor zorgt dat het team zich in hun visie kan vinden en hen vervolgens ondersteunt om te bereiken wat ze willen.”

4. Een effectieve visionair is een leider, geen manager; zij zien de wereld van het bedrijfsleven of het team of de organisatiestrategie niet in termen van het bedrijfsleven. Hun visie leeft in die gebieden; familie, gemeenschap, ethiek en dergelijke. Ze kunnen ook “vergevingsgezind” zijn voor de zwakheden van andere teamleden wanneer die zich DelhiBoven een paar jaar van het Visionary Effect gedragen, maar door hun eigen daden waar worden en staan voor het team en zij leiden van het team.

Een visionair kan een persoon zijn die verandering kan creëren, veroorzaken, exploiteren en/of managen, wanneer zij leiden worden zij de insider-verandering-ooit-te-zijn. Ze creëren mogelijkheden voor andere teamleden om te doen;

Lees meer:

Cellulitis apparaat 

Draadloze ps4 controllers 

Leave a Reply

Your email address will not be published.